Supervisie

Supervisie is voor mensen die met mensen werken. Wil je jouw effectiviteit van je persoonlijk functioneren en van je onderneming verhogen? Dan is supervisie misschien iets voor jou. Wellicht heb je met collega’s of oud-studiegenoten een intervisiegroep, waarin je werkervaringen kunt delen. Of heb je een tijdje werkgerelateerde coaching gehad. Naast het organiseren van intervisie-bijeenkomsten geef ik ook individuele supervisie. Daarbij help ik jou als collega’s op het vakgebied van coaching, lichaamswerk, massage en mindfulness leraar bij je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Of je nu beginnend of ervaren bent in je beroepsuitoefening, het kan zo nu en dan goed zijn om te reflecteren, bijvoorbeeld op je werkwijze, op je professionele standaard op jouw ethische normen en waarden en de toepassing daarvan.

Wat is supervisie?

Supervisie is systematisch, beroepsgericht leren dat altijd plaats vindt onder begeleiding van een professional, de supervisor. Net als coaching is supervisie een krachtig instrument om jouw persoonlijke kwaliteiten te verbeteren. Het is gericht op het bewust leren en blijven hanteren van je beroepsmethodiek. Daarbij werk je aan het uitbouwen en actueel houden van je professionaliteit. Je bespreekt situaties waar je in jouw werk tegenaan loopt en we kijken naar verschillende manieren om hiermee om te gaan. Door hierop te reflecteren ontwikkel je jouw zelflerend vermogen.

Supervisie is in de vijftiger jaren ontstaan in de zorg, om het contact tussen therapeut en cliënt te verbeteren. Momenteel wordt het breed toegepast bij agogische beroepsopleidingen en door artsen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, maar ook bij de politie en in het onderwijs.

Het integratiemodel van Siegers 

Hoe ga ik te werk?

Als supervisor vel ik geen oordelen, maar stel ik jou als persoon centraal, met jouw unieke eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen in je beroepsuitoefening. Door jouw hulpvraag is er sprake van een hiërarchie, de supervisor heeft de leiding. Die ongelijkheid hoeft geen ongelijkwaardigheid te betekenen. Ik creëer juist een gesprek op ooghoogte, waarbij er geen oordeel wordt geveld. Samen onderzoeken we de relatie tussen je denken, voelen, je doen en wat je eigenlijk wilt. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het integratiemodel van Siegers (zie hierboven). Zo krijg je inzicht in jouw doen en laten en in de wisselwerking met anderen.

Ik nodig jou als supervisant uit om een intentie en daarvan afgeleide leerdoelen te formuleren. Zo kunnen we doelgerichter werken en kun jij zien welke vorderingen je maakt. Tijdens de supervisie creëer ik een open en krachtige leeromgeving, waarin ik eerlijke en oprechte feedback geef. Bij dit ervaringsgericht leren let ik erop, dat jij jezelf daarin kunt reguleren en in verbinding blijft met jezelf. Het is verstandig om na afloop van het gesprek een supervisieverslag te maken. Dit helpt in het verwerken en verhelderen van je inzichten. In de weken na supervisie kun je op basis van nieuwe inzichten experimenteren met ander gedrag. Je merkt vanzelf wat dit met je doet en hoe anderen hierop reageren.

Wat zijn de verschillen tussen supervisie, intervisie en coaching?

Het verschil met coaching is dat coaching gericht is op een specifieke vraag, terwijl supervisie zich richt op een meer algemeen leerdoel. Coaching is naast gedragsgericht ook vaak resultaatgericht.

Een coachtraject is kort, vaak bestaande uit een serie van 4 tot 8 gesprekken. Supervisie en intervisie worden structureel en periodiek ingezet; supervisie frequenter dan intervisie.

Supervisie en intervisie zijn gericht op systematische professionele en persoonlijke ontwikkeling. Bij supervisie is door de 1-op-1 setting meer ruimte op jouw vermogen tot reflecteren op het eigen handelen in het werk te ontwikkelen.

Supervisie richt zich alleen op je beroepsontwikkeling, terwijl coaching kan ingaan op een thema’s of problemen die op het werk (bijv. leiderschapscaching) maar ook privé spelen (life-coaching).

Overweeg je om te starten met een intervisie-groepje?

Misschien heb je meer aan intervisie dan aan supervisie. Bij intervisie bespreken collega’s met elkaar knelpunten uit de eigen werksituatie. Ik heb regelmatig intervisiegroepen gecreëerd en begeleid, zowel bij de overheid, in het zakenleven als tussen zelfstandige collega’s onderling. Een intervisiegroep bestaat bij voorkeur uit een vaste groep van zes tot acht personen. Bij intervisie stellen de deelnemers elkaar vragen volgens een afgesproken intervisiemethodiek. De vragen leiden tot inzicht en verhogen het analytisch en probleemoplossend vermogen. Bij intervisie is er altijd een gelijkwaardigheid tussen de groepsleden. Bij een startende intervisiegroep is soms een begeleider aanwezig om de deelnemers bekend te maken met intervisie methodieken. Intervisie vraagt veel van de communicatieve vaardigheden van de deelnemers. Alle inbreng is confidentieel, dus niets wordt gedeeld met de buitenwereld om openheid en onderling vertrouwen te garanderen.

Een gedachte over “Supervisie”

  1. Dank je Tijs voor de manier waarop je me op weg hebt geholpen om mijn eigen praktijk te starten. Jouw vertrouwen in mij heeft me over de streep getrokken om te staan voor wie ik ben en dat in de wereld te zetten. Je bent steeds weer een inspiratiebron voor het op authentieke wijze vormgeven aan mijn professie als behandelaar. Vooral de integratie van lichaamsgericht, ervaringsgericht en mensgericht werken spreekt mij enorm aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.