Gedragscode

De behandelingen op het gebied van massage, coaching en lichaamswerk voer ik uit in overeenstemming met de Gedragscode voor professioneel begeleiders van ST!R.

Ik toon respect voor de persoon en de privacy van de cliënt. Daarbij toon ik uiterste zorgvuldigheid in de omgang met vertrouwelijke informatie en breng ik niets over de behandeling of de persoon naar buiten, Ik werk integer en deskundig. Daarbij laat ik mijn handelen nooit laten beïnvloeden door zakelijke, persoonlijke, religieuze, politieke of ideologische belangen.

Ik werk zorgvuldig, waarbij ik verantwoorde keuzes maak in de begeleiding. Ik ben me bewust van overdracht en tegen-overdracht situaties. En ik onthoud me van gedragingen die het vertrouwen in de professionele begeleiding kunnen schaden.

In samenhang met deze gedragscode kent St!R een vertrouwenscommissie, Tuchtcollege en een klachtenregeling. Nadere informatie over kwaliteit, de toepasselijke gedragsregels en reglementenvindt u op de website van ST!R.