Kwaliteitsbewaking goede zorg

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Vallen coaches en masseurs onder de wet?

Wanneer een behandelaar – zoals een coach of masseur – cliënten met gezondheidsklachten behandelt, valt deze onder de Wkkgz. Tijs Breuer ontvangt regelmatig cliënten die zijn doorverwezen door een arts, fysiotherapeut, psychotherapeut of andere behandelaar. In dat geval is de wet dus van toepassing.

Twee voorbeelden:

  • Losmaken van spieren met een sport- of deep tissue massage, het geven van ontspanningsmassages voor leisure, tantramassages gericht op het ervaren van sensualiteit en behandelingen gericht op blessurepreventie vallen niet onder de Wkkgz.
  • Behandelingen die gericht zijn op pijnbestrijding, genezing, aanpak van stress- en burn-out symptomen of handelingen ten gevolge waarvan individuele cliënten een kans / risico op schade lopen, vallen wel onder de Wkkgz. Kom je dus met een zorgvraag bij een masseur of life-coach, dan valt deze behandeling meestal onder de wet.

Coaching

De meeste coachingstrajecten vallen dus niet onder deze wet. Voor coaching door Tijs Breuer geldt een andere vorm van kwaliteitszorg, waaronder de gedragscode van STiR. Tijs Breuer is een geregisteeerd professioneel begeleider en aangesloten bij STiR. De klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschillencommissie van STiR zijn dus van toepassing.

Massage en lichaamswerk

Vaak valt lichaamswerk en bepaalde massages wél onder deze wet, omdat veel cliënten met heel specifieke fysieke of mentale gezondheidsklachten of vraagstukken langskomen. Bij een verkeerde inschatting van de problematiek kan de behandeling lichamelijke- of geestelijke schade aanbrengen bij cliënten.

Het is heel gebruikelijk dat iemand een dag na de behandeling met spierpijn, stijfheid of verwarrende gevoelens rondloopt. Om die reden vraag ik altijd om na 1 of 2 dagen even contact te leggen om te laten weten hoe het gaat. Zo nodig wordt dan nazorg geboden.

Schade

Schade klinkt als iets ‘groots’, maar het kan voorkomen dat als gevolg van een foute inschatting of een foutje in de behandeling je ‘schade’ ervaart, bijvoorbeeld doordat je klachten juist erger zijn geworden in plaats van verlicht. Je kunt ook denken aan een onzorgvuldige handeling, nalatigheid, onjuiste advisering en dergelijke, bij werkzaamheden die direct verband houden met de beroepsuitoefening (behandeling). Bespreek dit dan zo snel mogelijk met mij, zodat ik kan kijken wat ik voor je kan betekenen om de klacht te verhelpen. Komen we er niet uit, dan biedt de wet de zekerheid dat er een klachtenregeling, een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie is.

Meldpunt

Bij het Landelijk Meldpunt Zorg kunnen mensen advies krijgen als ze klachten hebben over de kwaliteit van zorg. Dit meldpunt onderhoudt contacten met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die toezicht houdt op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg.

Meer informatie lees je in de brochure van de rijksoverheid of bekijk de video in begrijpelijke taal.