Samen mediteren in een Sangha

Een Sangha is een cirkel van (online) vrienden die samen de Dharma beoefenen om bewustzijn te creëren en te behouden. De essentie van een Sangha is bewustzijn, begrip, acceptatie, harmonie en liefde. De traditie van Sangha’s komt uit boeddhistische gemeenschappen van monniken en hun volgelingen.

Je kunt je samen richten op verschillende vormen van bewustzijnsvergroting. Zo zijn er Sangha’s die zich richten op het delen van ervaringen in de vorm van een hartcirkel of sharing circle, daarmee versterk je elkaars groeiproces. Ook zijn er Sangha’s gericht om momenten van stilte te creëren, of specifieke meditaties zoals ademmeditie met elkaar te beoefenen. Persoonlijk hecht ik veel waarde aan Sangha’s gericht op het versterken van zelfliefde, zelfaanraking en mindful masturbatie, omdat je in een kleine, veilige groep vertrouwd kunt raken met elkaar en elkaar kunt inspireren.

Waarom een sangha oprichten?

Het is niet zo eenvoudig om in je eentje een routine van regelmatig mediteren te creëren zonder hulp of steun van anderen. Een Sangha is daarom de beste manier Om regelmatig meditatie te beoefenen, kan deelname aan een Sangha enorm behulpzaam zijn. Zo’n groepje biedt je een diepe steun en wijsheid. Dat geldt zowel voor zowel beginners als ervaren beoefenaars.

Hoe begin ik een Sangha?

Je kunt het beste klein beginnen, met een minimum van vier beoefenaars. Spreek met elkaar af dat je elkaar helpt om een routine van meditatie of andere vormen van persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsvergroting te creëren. Plan vaste momenten in waarop je elkaar (online) kunt ontmoeten, zodat je naast je individuele beoefening ook gezamenlijk kunt oefenen en elkaar kunt inspireren. Je zult merken, dat naar mate de groep elkaar beter leert kennen en vertrouwd wordt met elkaar, er een energie ontstaat van een gemeenschap waarin begrip en mededogen aanwezig is voor elkaar.

Thich Nhat Hanh over de Sangha

Thich Nhat Hanh legt uit dat sangha meer is dan een gemeenschap, het is een diepe spirituele oefening.
We hebben een sangha nodig. In mijn traditie leren we dat we als individuen niet veel kunnen doen. Daarom is toevlucht nemen tot de sangha, toevlucht nemen tot de gemeenschap, een zeer sterke en belangrijke praktijk. Als ik zeg: “Ik zoek mijn toevlucht tot de sangha”, betekent dat niet dat ik mijn toewijding wil uiten. Nee. Het is geen kwestie van toewijding; het is een kwestie van oefenen. Zonder in een sangha te zijn, zonder gesteund te worden door een groep vrienden die gemotiveerd zijn door hetzelfde ideaal en dezelfde praktijk, kunnen we niet ver komen.

Als we geen ondersteunende sangha hebben, krijgen we misschien niet de steun die we nodig hebben voor onze beoefening, die we nodig hebben om onze bodhichitta (het sterke verlangen om liefde en begrip in onszelf te cultiveren) te voeden. Soms noemen we het ‘beginnersgeest’. De geest van een beginner is altijd heel mooi, heel sterk. In een goede en gezonde sangha is er aanmoediging voor de geest van onze beginner, voor onze bodhichitta. Dus de sangha is de grond en wij zijn het zaad. Hoe mooi en krachtig ons zaad ook is, als de grond ons geen vitaliteit geeft, zal ons zaad afsterven.

Hoe kan een sangha ons helpen?

Het samenkomen met gelijkgestemden biedt een prachtige kans om de collectieve energie van de sangha in ons lichaam en ons bewustzijn te laten doordringen. Van die collectieve energie hebben we veel profijt. We kunnen onszelf aan de sangha toevertrouwen omdat je, door samen meditaties te beoefenen, vertrouwd raakt met elkaar. Er ontstaat een collectieve energie van verbondenheid en opmerkzaamheid. We kunnen uiteraard vertrouwen op de kracht van mindfulness, waarbij je jouw eigen energie en bewustzijn vergroot door persoonlijke oefening. Maar soms is dat niet genoeg, soms is het moeilijk om zonder steun van buitenaf terug te komen bij jezelf. Op die momenten is het fijn om te weten dat de Sangha jou kan ondersteunen. Als je weet hoe je die energie van opmerkzaamheid moet gebruiken om de collectieve energie van de sangha te ontvangen, zul je een krachtige energiebron hebben voor je transformatie en genezing.

Wil je hulp bij het oprichten en doorontwikkelen van je Sangha?

Tijs Breuer begeleidt individuen en groepen bij het opzetten van een Sangha, door mensen bij elkaar te brengen, door het inhoudelijk begeleiden van meditaties, sharing circles, zelfliefde en tantra oefeningen en andere vormen van bewustzijnsvergroting. Hij doet dit op basis van giften, donaties en vrijwillige bijdragen (daña).

Geleide meditatie opnames

Op deze pagina vind je opnames van geleide meditaties, die je kunt gebruiken wanneer je wilt mediteren, alleen of in een groepje.

Solidariteit voor Oekraïne

Het is oorlog in Europa. Ik herinner mij de overweldigende natuur en de openhartige gastvrijheid tijdens mijn reizen naar Oekraïne. Het is afschuwelijk om te zien hoe onze buren in Oekraïne worden omringd door bominslagen, mitrailleurs en granaten en op de vlucht moeten slaan. De toekomst is onzeker. Laten we ieder, binnen ons eigen vermogen kijken wat we kunnen doen. Elke steun, elk gebaar kan waardevolle bijdrage zijn.

Vluchtelingen, studenten en mensen met een minimum inkomen ontvangen bij Tijs Breuer een korting van 20% op de reguliere tarieven. In de periode van maart t/m juli 2022 heb ik tijdelijk gratis behandelingen gegeven aan vluchtelingen uit Oekraïne en Rusland.

Wereldvrede meditatie

Mijn reis door Oekraïne in 2005

Elke tweede zondagavond van de maand om 20:00 uur organiseer ik een meditatie voor de vrede. Wereldvrede meditaties worden sinds 1986 (o.a. door John Randolph Price) georganiseerd, met als doel om wereldwijd vrede in onszelf, onze omgeving en de wereld te vinden. Wil je meedoen, thuis of via Zoom? Geef je dan op via Meetup of stuur mij dan een bericht op +31626174884.

Onderdak

Oleksiy

Van maart tot juni 2022 gaf ik tijdelijk onderdak aan Oleksiy, een Oekranïense vriend die ik al 20 jaar ken. Ik dank mijn buren en andere betrokkenen voor alle liefdevolle gebaren en giften (zoals scheerzeep, fruit, welkomstkaartjes, zakgeld).

Gedicht van Max Rosochinsky

(uit de dichtbundel Words of War)

Geen gedicht in veertig dagen
Poëzie ging naar het graf
Wanneer op 23 november
Andriy Yurga, een jager van het “OUN” bataljon
Gesneuveld in de strijd bij Pisky
Hij kwam uit Lviv, bijnaam “Davyd”.
Poëzie werd zwart
Veertig dagen rouwkleding gedragen
Toen was het bedekt met aarde
dan met as
Veertig dagen poëzie zat in de loopgraven
Knijpt zijn tanden op elkaar en schiet terug in stilte
Poëzie wilde met niemand praten
Wat is er om over te praten?
Dood?
In die veertig dagen vielen er in de poëzie vele doden.
Poëzie zag bomen sterven.
Degenen die door de mijnenvelden van een val renden En nooit de winter haalden. Poëzie zag dieren sterven.
Gewonde katten en honden
Hun morsende ingewanden door de straten slepen
Alsof dit iets gewoons is
Poëzie wist niet wat te doen:
Heb medelijden en help ze sterven, of
Heb medelijden en laat ze leven.

Update COVID-19 15-01-2022: Versoepeling lockdown vanwege Omicronvariant

Laatste nieuws

Gelukkig zijn sinds 15 januari 2022 alle contactberoepen en essentiële winkels weer geopend. Dit betekent dat ook het geven van massages, lichaamswerk en tantra weer is toegestaan zonder restricties. Wel geldt er een aangescherpte mondkapjesplicht.

Veiligheid COVID-19

Ik heb in februari 2020 en december 2021 Corona opgelopen. In de zomer van 2021 ben ik (dubbel) gevaccineerd. Vanwege de tweede besmetting heb ik voldoende bescherming en ontvang ik pas een boosterprik in april 2022. Ik test mezelf wekelijks op corona.

In de praktijk zijn de huidige voorzorgsmaatregelen van toepassing: vooraf een gezondheids-check; we dragen een mondkapje en wassen bij binnenkomst onze handen. Er is extra ventilatie aangebracht en i.v.m. extra hygiëne wordt alles op 90 graden gewassen. Vaccinatie en een corona check met QR-code zijn niet verplicht. Samen zorgen we voor een veilige setting, waarbij jij je comfortabel voelt. Blijf je liever thuis? Je kunt ook kiezen voor thuisbezoek of een online sessie.

Update 19 december 2021 – Praktijk kan grotendeels open blijven tijdens strenge lockdown

De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december 2021 tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat.

 • Coaching mag gewoon doorgaan (op 1,5 meter afstand).

Alternatieve zorgverleners, zoals coaches, die zorg op 1,5 meter afstand kunnen uitvoeren mogen open blijven.

Het Ministerie heeft uitgezocht wat de officiële juridische status is van een behandelruimte van een complementair werkende zorgverlener. Het antwoord brengt duidelijkheid voor de collega’s die géén contactberoep uitoefenen (ofwel werken buiten 1,5 meter):

“Het is niet verboden om deze niet-contactberoepen uit te oefenen. De definitie van een contactberoep is: ‘een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste een veilige afstand te houden tot een klant of patiënt’.
Op basis daarvan is er dus geen sprake van een verbod, voor bijvoorbeeld een coach. Daarnaast is de praktijk ook geen publieke plaats (die moeten in principe dicht), maar een zorglocatie. Dit blijkt uit de (brede) definitie van ‘zorg’ uit artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hiervoor gehanteerd wordt. Onder deze definitie valt ook alternatieve zorg.
Concluderend: Voor niet-contactberoepen die vallen onder de definitie van zorg zoals genoemd in artikel 1 van de Wkkgz, geldt er geen verbod. Hierbij geldt overigens alsnog de zeer nadrukkelijke oproep om dit zoveel mogelijk te beperken en het (bijvoorbeeld) vanuit huis te organiseren.”

 • Massages zijn alleen bij medische klachten toegestaan.

Helaas is één van de maatregelen dat masseurs tijdens de strenge lockdown de deuren moeten sluiten. Voor behandelingen die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geldt dit niet. Voor behandelingen van medische of gezondheidsklachten kan de massagepraktijk wel open blijven volgens de normale tijden.

Het onderscheid tussen “gewone” massages en massages die onder de Wkkgz vallen is niet heel scherp. Wanneer een masseur medische / gezondheidsklachten behandelt, valt deze onder de Wkkgz en mogen ze doorgaan. Bijvoorbeeld behandelingen die gericht zijn op pijnbestrijding, genezing, aanpak van stress- en burn-out symptomen. Ook als je bent doorverwezen of geadviseerd door een arts, fysiotherapeut, psychotherapeut of andere behandelaar, dan mag ik je behandelen. Om een goede beoordeling te kunnen maken over je klachten, de medische noodzaak en urgentie is het belangrijk om bij je boeking de intakevragen in te vullen.

Nieuwsbrief

Lees de laatste nieuwsbrief: “Wat ontdek jij in de stilte?” (januari 2022).

Mindfulness helpt bij depressiviteit en spanning.

Leren leven met aandacht is een centraal thema in de essentiecoaching en retraites bij Tijs Breuer. Afgelopen jaar heeft hij veel mensen geholpen om de onrust, somberheid en eenzaamheid te lijf te gaan. Het bewijs groeit dat mindfulness helpt om dergelijke depressieve gevoelens te voorkomen en om terugval na behandeling van depressie tegen te gaan. Recent onderzoek van Marleen ter Avest laat zien dat vooral jongeren hierbij gebaat zijn.

Juist nu kampt bijna de helft van de jongeren tussen de 16 en 24 jaar met toenemende psychische problemen, zoals spanningen en depressieve gevoelens. Volgens het CBS heeft ruim een kwart van de mensen tijdens de coronacrisis vaker last van eenzaamheid, angst, somberheid en stress. De mentale gezondheid van jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is het laagst (zie grafiek). 

Zo lees ik in NRC: Onze dochter (20) is vorig jaar mede door de beperkende coronamaatregelen gestopt met haar studie en weer thuis komen wonen. Ze heeft een flinke mentale klap gehad…. De onvoorspelbaarheid en onzekerheid verlammen haar. Susan Bögels (hoogleraar, UvA) adviseert in dit artikel: Leer haar accepteren van wat (nu) niet te veranderen is, en ga aan de slag met de mogelijkheden die er nog wel zijn. Er zullen altijd ups en downs in het leven zijn, laten we ook de coronamaatregelen in dat verband zien. Kortom: leer haar de basisprincipes van mindfulness.

Jon Kabat-Zinn

De Amerikaanse moleculair bioloog Jon Kabat-Zinn heeft in 1979 de basis gelegd voor mindfulness met Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), bedoeld voor mensen met chronische pijn en stress. Hij leerde hen om in het hier-en-nu te leven, en bij het accepteren van de situatie zoals die is. Bekijk hier een interview met hem.

Is er wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van Mindfulness?

Melanie Schellekens, promovenda bij het Radboud Centrum voor Mindfulness, zette alle wetenschappelijke feiten op een rijtje over de toepassing van Mindfulness. Zij ergerde zich aan een populair-wetenschappelijk artikel, waarin werd gesteld dat er tegenwoordig geen probleem lijkt te zijn dat niet weg gepoetst kan worden door regelmatig op een kussentje te gaan zitten.

Melanie Schellekens

“Bij mindfulness kun je niet iets ‘wegmediteren’, aldus Schellekens. “Was het maar zo simpel! Wanneer je mindfulness beoefent, ben je met vriendelijke open aandacht aanwezig bij de ervaringen in het moment. Hoe die ervaring ook is. Op deze manier kun je meer inzicht krijgen in je gedachten, gevoelens en automatische reacties. Als je zo kunt leren erkennen dat lijden bij het leven hoort en dat je mag voelen wat je voelt, kan dat de pijn verzachten.”

Natuurlijk zijn er vele wegen naar Rome. “Het is goed dat er verschillende behandelingen bestaan en die vullen elkaar aan, aldus Hoogleraar psychiatrie Anne Speckens. “De één wil pillen, de ander praat liever. Mindfulness richt zich meer op ervaring.”

Enkele feiten op een rijtje

 • Mindfulness is effectief bij angst, depressie en pijn. Uit een grote meta-analyse van 47 studies blijkt dat mindfulness hierbij een behandeling met een gemiddeld effect.
 • Mediteren kun je leren. Een vergelijking van 20 studies laat zien dat de effectiviteit met name komt door het aanleren van mindfulness vaardigheden (naast cognitieve en emotionele reactiviteit, rumineren en piekeren).
 • Door mindfulness verandert je brein. Meer grijze stof of meer alpha-golven in delen van het brein betekent het beter functioneren van dat deel van je hersenen. Uit 21 neuroimaging studies blijkt dat acht gebieden in het brein consistent veranderd zijn in beoefenaars van meditatie, zoals je meta-bewustzijn, je extern en intern lichaamsbewustzijn en je zelf- en emotieregulatie.
 • In een recent artikel in JAMA Psychiatry, wordt aangetoond dat mindfulness training een volwaardig alternatief vormt voor langdurig gebruik van antidepressiva, ter voorkoming van terugkerende depressies. Ook indien mensen overwegen om de medicatie af te bouwen.

Wie hebben het meeste baat bij mindfulness?

Psycholoog en mindfulness-onderzoeker Marleen ter Avest promoveerde eind september 2021 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op de toepassing van twee op mindfulness gebaseerde therapievormen bij mensen met een terugkerende depressie. 

Marleen ter Avest

Ter Avest stelde vast dat vooral mensen die op relatief jonge leeftijd – rond de 30 – hun eerste depressie doormaken én bovengemiddeld veel rumineren, baat kunnen hebben bij mindfulness als terugvalpreventie. Rumineren betekent letterlijk herkauwen: het blijven herhalen van ongewenste gedachten. „Rumineren gaat vaak gepaard met gedachten als: had ik maar dit gedaan, of dat gezegd. Dat is totaal niet constructief.”

In een recent artikel in NRC vertelt ze: „Bij mindfulness gaat het om bewustwording van gevoelens, gedachten en het lichaam, en om de interactie tussen die drie. Je vergroot de opmerkzaamheid, zonder dat je daar direct naar hoeft te handelen. Als je nare gedachten hebt, bijvoorbeeld, is het heel logisch om er iets tegen te willen doen. Maar soms vergroot dat juist de onrust. Bij mindfulness merk je ze op, en kun je ze ook weer loslaten. Je verschuift de focus van doen naar zijn.”

“De kracht van mindfulness bij depressie schuilt erin dat mensen leren op hun ademhaling en hun lichaam te focussen, aldus Willem Kuyken, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Oxford en directeur van het Oxford Mindfulness Centre. „Dat helpt om gevoelens van een afstandje te bekijken, en in te zien dat gedachten geen vaststaande feiten zijn. Niet voor élke psychische aandoening zal mindfulness positief uitpakken. Voor depressie en chronische pijn is er sterk bewijs. Maar voor burn-out is er veelbelovend onderzoek, meer ook niet.”

Ook het leren van mindfulness in een groep werkt niet voor iedereen. Maya Schroevers, gezondheidspsycholoog bij het Universitair Medisch Centrum Groningen adviseert vaak individuele begeleiding. „Vooral bij mensen die een lichamelijke chronische ziekte hebben ontbreekt het soms aan energie om tussen de oefeningen door de verhalen van anderen te horen.” 

Tranen tijdens een behandeling

Een traan is voor mij een van de grootste geschenken die ik ontvang van mijn cliënten. De traan toont mij dat er vertrouwen is om iets van jezelf te laten zien. Toch schrikken veel mensen ervan of proberen ze de tranen zo lang mogelijk te onderdrukken. Om de schroom wat weg te nemen en als uitnodiging om tranen te laten vloeien en niet tegen te houden, heb ik dit stukje geschreven.

Waarom komen er tijdens de behandeling vaak tranen in mijn ogen?
Veel mensen zien op tegen een meer intieme massage, een diepgaande behandeling of lichaamswerk, omdat ze bang zijn voor de tranen die kunnen komen. Een vloedgolf van tranen kan verwarrend zijn, want je geniet van de massage en toch komt daar ineens verdriet naar boven. “Ik ben toch geen huilebalk”, zeg je tegen jezelf. Maar daarmee doe je jezelf tekort en laat je je misschien teveel leiden door (oude) maatschappelijke opvattingen.

Is huilen tijdens een sessie gezond?
Nieuwe inzichten laten zien dat huilen heel gezond is. En dat een traan duidt op het loslaten van oude spanningen in je lichaam en geest. Het limbisch systeem in onze hersenen controleert onze emoties, reacties op prikkels, gedrag en herinneringen. “Wanneer de zenuwuiteinden in onze weefsels worden gestimuleerd, is het niet ongebruikelijk dat hierdoor vastzittende emotionele herinneringen vrijkomen, zelfs als je misschien geen gevoel van trauma of verdriet voelt”, aldus Amy Olthoff (directeur van Spa Nalai in New York).

Is het wel normaal dat ik elke keer moet huilen als ik gemasseerd word?
Je kunt erop vertrouwen dat je niet de eerste persoon bent die op tafel huilt en dat je ook niet de laatste zult zijn. Dat is een hele normale reactie, zeker als je zo nu en dan gestressed of gespannen bent of lastige momenten hebt doorgemaakt. De ontspanningsruimte in je lichaam en geest zorgt ervoor dat er een ontlading komt van vastgelegde gevoelens, of dit nu verdriet, boosheid of opwinding is. Die opgekropte emotie laat vaak los in de vorm van tranen.

Kwetsbaar zijn is best eng, vooral in een onbekende omgeving en met een therapeut die je misschien nog niet eerder hebt ontmoet. Maar al kan het best intens zijn om bij je gevoel te komen, toch kan het een zeer helende ervaring zijn, waarna je je een stuk lichter voelt.

Wat kan me hierbij helpen?
Of je nu voor massage, lichaamswerk of een andere behandeling komt, het is een goed idee om vóórafgaand aan de behandeling iets te delen over hoe het met je gaat, over je emotionele toestand en je zorgen. Dit zorgt ervoor dat ik als behandelaar met meer empathie en volle aandacht bij je kan zijn en de juiste instelling heb om jou het beste te helpen. Dat kan in de vorm van een niet-oordelende aanraking en houding tijdens je kwetsbare momenten. Soms voel je je wat verward na een behandeling. Dit komt omdat je gedachten en gevoelens opnieuw worden gerangschikt, wat uiteindelijk leidt tot meer helderheid van geest.

Wat doe je als iemand tranen heeft?
Veel therapeuten bieden een tissue aan en laten de cliënt vervolgens even alleen. Zelf blijf ik juist bij je en houd ik oogcontact. Zo kan ik meevoelen wat jij voelt, want “gedeelde smart is halve smart”.
Er zijn niet altijd woorden nodig, die komen vaak pas later. In plaats van vragen te stellen kijk ik vaak rond en in de tranen, om te zien welke kleine of grote patronen de tranen willen onthullen. Want niet alle tranen zijn hetzelfde. Het menselijk lichaam produceert drie soorten: basale tranen, die een olieachtige laag over de oogbal vormen om te voorkomen dat het uitdroogt; reflex, die verschijnen wanneer een oog geïrriteerd wordt door bijvoorbeeld stofdeeltjes of het sap van een gesneden ui; en psychogeen, die om emotionele redenen worden afgestoten. Omdat emotionele tranen een hoger eiwitgehalte hebben, zijn ze dikker en rollen ze langzamer over je wang.

Waarom moeten we vaak tegelijk huilen en lachen, maar kunnen we niet tegelijk huilen en zingen?
In het recent vertaalde “Het boek der tranen” van Heather Christle wordt hier aandacht aan besteed. Het boek is een aanrader, want al worden er geen eenduidige antwoorden gegeven, er wordt alle ruimte gegeven aan de schoonheid van tranen. Heather legt ook uit dat het bijna onmogelijk is om tegelijkertijd te zingen en te huilen. “De keelspieren kunnen niet tegelijkertijd het bevel gehoorzamen om noten te vormen en het bevel om zichzelf open te houden om de zuurstofopname te maximaliseren, een bevel dat huilen onbewust uitlokt”. Daarom komt Heather Chrisle tot de conclusie dat het tegenovergestelde van huilen niet lachen is, maar gezang. “Beide uitersten zijn waardevolle momenten, wanneer je behoefte hebt om te zingen en de momenten waarop je stem breekt en er een traan verschijnt.”

Soms zijn er geen woorden voor
Een van de waardevolle inzichten van Heather Chrisle is, dat huilen een limiet markeert: Huilen ontstaat wanneer mensen de limiet hebben bereikt van wat in woorden kan worden gezegd en wat ze zelf kunnen beheren. Dit betekent niet dat hun woorden tot op dat moment noodzakelijkerwijs goed of waar zijn of te vertrouwen zijn. Maar het betekent wel dat er een “breaking point” is bereikt. Het betekent dat het tijd is om aandacht te besteden aan de systemen en gevoelens waarnaar de tranen verwijzen.

Burnoutverschijnselen en eenzaamheid gaan vaak samen.

Wat hebben burnout en eenzaamheid met elkaar te maken?
Bij veel mensen die last hebben van burnout verschijnselen, zie ik dat ze zich ook erg alleen en eenzaam voelen. Zit je tegen een burnout aan, dan ervaar je inderdaad weinig warmte, liefde en gezelligheid. Je voelt je opgesloten in je eigen wereldje.

Des te erger de burnout, des te heftiger de lichamelijke symptomen, waardoor je je ook letterlijk fysiek koud kunt voelen. Ben je vrijgezel of erg toegeweid aan je werk, dan heb je waarschijnlijk ook weinig lichamelijke aanraking. Zeker in een tijd waarin het coronavirus ons dwingt om meer stand te houden tot elkaar kan dit verergeren. Weinig aanraking en emotionele / sociale afstand kan je op den duur opbreken, want liefdevolle aandacht en lichamelijke aanraking zijn essentieel voor ons welbevinden.

Heb jij het gevoel dat de grond onder je voeten is weggeslagen? Dan is het tijd om rust en veiligheid te creëren. Laat alle sociale verplichtingen los, je staat nu zelf even op de eerste plek.

Waarom is het goed om je terug te trekken?
Burnout-verschijnselen zijn tekenen dat je jezelf de afgelopen tijd in de steek hebt gelaten. Te hard doorwerken en over jezelf heenlopen is niet erg liefdevol voor jezelf. In plaats van goed voor jezelf te zorgen en naar je lichaam te luisteren, ben je doel- en resultaatgericht gaan leven. Het was belangrijk om te voldoen aan de meningen, oordelen en maatstaven van je omgeving en je eigen opvattingen over wat anderen van jou verwachten.

Als je het koud hebt en je alleen voelt, is de neiging om gezelschap op te zoeken. Doe dat niet. Om ervoor te zorgen dat je alle aandacht aan jezelf geeft en niet aan anderen, is het goed om je terug te trekken uit je sociale netwerken. Een groot deel van je sociale omgeving heeft jou gewaardeerd vanwege je tomeloze inzet. Zij zullen niet begrijpen waarom je nu zo passief bent. Of ze komen met allerlei adviezen om de draad weer op te pakken. Velen kunnen niet omgaan met jouw cocon, die nodig is voor de transformatie naar jouw nieuwe ik. Anderen schrikken zich rot of willen je helpen, maar verwachten ook iets terug. Je bent niet meer hetzelfde als voorheen, dat is voor velen moeilijk te bevatten. Je zult daarom tegen muren van onbegrip lopen. Sommige mensen zien je als zwak of veroordelen je passiviteit.

Je eenzaam voelen is niet fijn, maar wel duidelijk. Je weet nu precies aan wie je wel of niet iets hebt. Het feit dat je je alleen voelt, is op zich niets mis mee. Dat is namelijk precies wat er nodig is om leegte te kunnen ervaren. Want alleen in stilte kun je jezelf horen.

Zorg er dus voor dat er zo min mogelijk mensen tegen je aan komen praten. Hoe goedbedoeld hun pogingen ook zijn om jou op de been te helpen, het helpt niet. Je kunt beter zorgen voor zo min mogelijk verstorende prikkels. Zodat je naar binnen kunt luisteren en je alle gevoelens kunt voelen die er in jou innerlijke wereld gevoeld mogen worden.

Er zijn misschien één of twee mensen die je kunnen steunen, ook als je ze nu even niets terug kunt geven. Een lieve vriendin, buurman of een familielid die jou niet zielig vindt, maar die kan luisteren of in stilte bij je kan zijn. Die jou kan zien in jouw unieke schoonheid om wie je bent, niet om wat je hebt bereikt. Ze willen oprecht het beste voor je en hoeven helemaal niets van je. Durf hen te vragen om een knuffel of om een luisterend oor.

Wat doe ik als ik alleen ben?
Ga vooral niet iets doen. Neem eerst rust en trek je terug. Ga regelmatig op bed in de foetushouding liggen, net zo lang tot je merkt dat je hartslag rustiger wordt en je je voelt zakken. Hoe erger de burnout-verschijnselen, en hoe meer je er doorheen zit, hoe meer slaap je nodig hebt Slaap je al langer slecht, doe dan meditatie-oefeningen die gericht zijn op in slaap vallen. Misschien heb je het gevoel, dat je op de rand van de afgrond staat. Je wilt je ergens aan vastklampen maar dat lukt niet meer. Het enige wat erop zit, is om je in de afgrond te laten vallen. Laat alles maar los. Het enige wat nu helpt, is pas op de plaats maken. Zodat je stil staat en jezelf kunt overgeven aan de leegte. In de stilte met jezelf komen er weer antwoorden en inzichten, die je naar jouw nieuwe zelf kunnen leiden.

Hoe kan ik zorgen dat ik me weer warm en omhuld met liefde voel?
Die afzondering kan heel koud en kil aanvoelen. Zonder zelfliefde ga je het niet warm krijgen. Het wordt dus tijd om echt voor jezelf te zorgen, zoals je voor je geliefde of je kind zou zorgen. De weg terug vraagt om naar je lichaam te leren luisteren, je hart te volgen en voor jezelf gaan staan. Zoals je jouw armen om iemand heen slaat die je dierbaar is, mag je tegen jezelf zeggen dat je goed bent zoals je bent, dat alles goed is en veilig en dat er niets hoeft. Raak jezelf maar eens liefdevol aan. Dat lijkt tegennatuurlijk, maar kan echt verandering brengen in hoe je jezelf ervaart.

Wat heel belangrijk is bij je burnout herstel is liefdevolle fysieke aanraking. Als je dit niet in een relatie of vriendschap kunt vinden, schroom dan niet om naar een professionele lichaamsgericht therapeut of masseur te gaan voor de broodnodige aanraking. Een knuffel, massage of andere vorm van aanraking brengt je terug in contact met je lichaam. Bovendien zorgt aanraking voor de aanmaak van hormonen waardoor je ontspant en je prettig gaat voelen.

Om verder te kunnen moet je eerst door een diep dal. Burnout coaching kan je helpen om omlaag te klauteren, het diepe dal in. Daarna vind je op eigen kracht weer de weg omhoog, via onverwachte kleine kronkelpaadjes.

Nieuwsbrief zomer 2020

6 juni 2020

Aanraking en nabijheid zijn niet meer zo vanzelfsprekend.
Onze wereld is blijvend veranderd. We zijn meer thuis, nemen meer de tijd voor alles en we komen niet meer zo snel bij elkaar in de buurt. Dat is nog steeds erg wennen. Sommigen genieten van de rust en de quality-time met het gezin, anderen voelen zich geïsoleerd of depressief. De oproep “zorg voor elkaar” blijft daarom nog steeds waardevol.

Mijn werk heeft zich afgelopen tijd meer verschoven naar coaching en begeleiding van jouw proces. Nu dat weer met aanraking kan, laat dat zich goed combineren met lichaamswerk. 

Sinds 11 mei j.l. is mijn praktijk ook voor massages weer open, uiteraard met alle veiligheidsmaatregelen. Je kunt dus weer langskomen voor bijv. een ontspanningsmassage of een deep-tissue massage. Kom gerust even je huidhonger stillen of een diepe ontspanning ervaren. 

Het mooie weer maakt het thuis zijn best aangenaam. We kunnen volop genieten van de zomer die er weer aankomt. Heb jij niet zo’n behoefte om ver weg op vakantie te gaan? Eén of meer retraitedagen voor jezelf of samen met je partner is dan een fijn en betaalbaar alternatief.
Wijziging boekingsmodule
Als je nu een afspraak maakt, ziet de boekingsmodule er iets anders uit. Heb je eerder als eens een reservering gemaakt? Val dan niet al je gegevens opnieuw in, maar kies voor “Sign in”. Je hebt nu namelijk een eigen cliënt profiel en je kunt dus inloggen met je eigen e-mailadres. Je moet wel eenmalig een eigen wachtwoord aanmaken. 

Hoe maak ik een wachtwoord aan?
Nadat je de locatie, de behandeling, het tijdstip en evt. extra’s hebt gekozen, klik je bij “Sign in” op “Remind Password”. Je ontvangt dan een mailtje met een link, waarmee je een wachtwoord kunt aanmaken.
Hoe kom ik er weer bovenop?

Sociaal isolement vergroot het risico op gezondheidsproblemen, zoals hartaandoeningen, dementie en stress. Het verhoogt je cortisolniveaus en verlaagt je immuniteit. Ook het lange tijd op elkaars lip zitten kan stress veroorzaken, vandaar dat veel koppels juist nu op zoek gaan naar relatiecoaching.

Ook het verlies van naasten of het beëindigen van een relatie kan je – soms onverwacht – in een rouwproces doen belanden. Sommigen ervaren nu juist een hoge werkdruk, met risico op burn-out tot gevolg. Allemaal redenen om goed op jezelf te passen, jezelf serieus te nemen en te luisteren naar signalen van je lichaam. 

Heb jij behoefte aan een sparringpartner of een steuntje in de rug? Overweeg dan eens wandelcoaching of een combinatie van coaching en lichaamswerk (bijv. een MER-sessie). Met onderstaande aanbieding kun je jouw afspraak nu gratis verlengen met een half uur.

Kadootje vanwege mijn verjaardag.
Op 10 juni 2020 word ik 49 jaar. Om dat te vieren ontvang je als abonnee op mijn nieuwsbrief komende maand (t/m 10 juli 2020) een half uur extra bij je volgende boeking.

Hoe boek ik een half uur extra met € 32 korting?
Kies een locatie en behandeling. Selecteer daarna een half uur extra tijd. Nadat je bent ingelogt, kun je de promocode invoeren (zie nieuwsbrief). Daarna wordt automatisch € 32 van het totaalbedrag afgetrokken.
Meetups weer van start

Tijdens de “intelligente lock-down” zijn de mannen-workshops van “MeninTouchNL” en de gemengde meditaties en andere bijeenkomsten van “Embodied” online gegaan. Sinds 1 juni 2020 kunnen we weer fysiek bij elkaar komen. Daarbij gelden wel een aantal restricties: Je verklaart dat je gezond bent. We werken met (gelegenheids)koppels. De gebruikelijke hygiënevoorschriften zijn van toepassing. En we houden 1,5 meter afstand. Komen we dichterbij? Dan dragen we een mondkapje. 

On-site en online
Kun je niet reizen, ben je even in quarantaine of is de meetup al vol? Als je wilt kun je voortaan ook online, alleen of met je eigen buddy vanuit je huiskamer deelnemen aan alle meditatie, massage- en tantra meetups. Uiteraard wordt de privacy van iedereen gegarandeerd, dus alleen ik kom online in beeld, de andere deelnemers niet.

Experiences op AirBNB
Na jarenlange verhuur van vakantiewoningen ben ik binnenkort weer te vinden op AirBNB, niet voor verhuur maar nu voor een “experiences”, zoals een mindful wandeling en picknick in de moerassen van Tienhoven. Profiel op AirBNB

Meditaties op InsightTimer
De meest populaire app voor geleide meditaties en meditatiemuziek is InsightTimer. Sinds kort vindt je er ook nederlandstalige meditaties van mij. Volg mij via onderstaande link en luister naar mijn stem om voor jezelf een rustmoment te creëren. Volg Tijs op InsightTimer
Kadobon

Wil je een vriend, collega of geliefde blij maken met een bijzonder kado? Je kunt nu eenvoudig via de boekingssite een kadobon aanschaffen. Kies uit de bedragen €65, €83 of €115. Je krijgt direct €10 tot €15 korting, je betaalt namelijk: €55, €70 of €100 voor de bon. 

Klaar voor 1,5 meter samenleving

Update Coronavirus COVID-19, 6 mei 2020

Goed nieuws! Vanaf 11 mei worden er weer massages gegeven in de praktijk van Tijs Breuer. Het uitoefenen van contactberoepen, masseurs, para-medische beroepen en alternatieve geneeswijzen is vanaf die datum in Nederland weer toegestaan. Het werk wordt waar mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij we samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Om het werk veilig en verantwoord te kunnen doen, geldt er per 1 mei 2020 in praktijk Neptunus Wellbeing een nieuw beleid. Dit geldt nu dus al voor coaching en andere behandelingen zonder aanraking. Vanaf 11 mei 2020 geldt dit beleid ook voor massages en lichaamswerk. Maatregelen gaan onder andere over een zorgvuldige intake en voorlichting aan cliënten, een goede persoonlijke hygiëne en het desinfecteren van de ruimte. Er waren al allerlei voorzorgsmaatregelen genomen. Daarbij zijn steeds de RIVM-richtlijnen als uitgangspunt gehanteerd.

Nu er ook voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn, is de praktijk volledig toegerust op de 1,5 meter samenleving. Uiteraard wordt er alleen gewerkt als zowel ik als jij geen klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts. Door NGS (branchevereniging voor sport- en wellnessmasseurs) is een protocol opgesteld om veilig te kunnen werken. Het nieuwe beleid in praktijk Neptunus Wellbeing is hierop gebaseerd.

Ik wil je vragen om mijn nieuwe huisregels in acht te nemen wanneer je langs komt voor een behandeling (zie hieronder). Lees meer over het nieuwe beleid en alle voorzorgsmaatregelen.

Wat zijn protocollen?

Om de algemene regels van het RIVM te vertalen naar de realiteit van bedrijven, worden er protocollen opgesteld. Dat vereist maatwerk: hoe houd je een behandeling veilig, als je even geen 1,5 meter afstand kunt aanhouden? Voor elke branche worden afzonderlijke protocollen opgesteld door branche- en beroepsverenigingen. Zo’n protocol is een advies, inclusief tips voor de organisatie van het werk en de zorg voor de cliënt en de zorgverlener. Uiteindelijk bepaalt elke ondernemer, na professionele afweging, op welke manier deze adviezen het best toegepast kunnen worden in de praktijksituatie.

Voor paramedische beroepen is er door het Ministerie van Volksgezondheid een document opgesteld met voorwaarden voor opschalen van de reguliere zorg. De Beroepsvereniging KNGF kwam onlangs met een leidraad voor fysiotherapeuten en een nieuw hygiëneprotocol. Deze documenten zijn op 30 april goedgekeurd door het Rijk.

Sinds 1 mei 2020 mogen fysiotherapeuten – onder voorwaarden – weer aan het werk. Vanaf 11 mei 2020 mogen masseurs hun werk weer volledig hervatten. Daarom is er nu ook voor masseurs een protocol opgesteld door NGS (branchevereniging voor sport- en wellnessmasseurs).

Hoe ziet het nieuwe beleid en de voorzorgsmaatregelen eruit bij Neptunus Wellbeing?

Er zijn voorzorgsmaatregelen voor:

 • inrichting en hygiëne van de praktijkruimte
 • het maken van een afspraak
 • communicatie en voorlichting
 • procedure binnenkomst
 • werkwijze tijdens de behandeling
 • na de behandeling

Wat is voor jou van belang op te weten?

Weet dat voorafgaand aan elke behandeling de entree en de praktijkruimte wordt gereinigd en ontsmet. Er wordt altijd 30 minuten tussentijd ingepland zodat hiervoor voldoende tijd beschikbaar is. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de wachtruimte. Het toilet en de douche kan alleen gebruikt worden indien deze tevoren en na afloop wordt ontsmet. De massagetafel is voorzien van een schone hoes (gewassen op 60 graden), face cover (1 time used) en een schone handdoek.

Kan ik (weer) een afspraak maken voor een behandeling?

Alle coachings-behandelingen worden gewoon gegeven. En vanaf 11 mei 2020 is het weer mogelijk om langs te komen voor een massage of lichaamswerk. Per e-mail, door de telefoon of via sms / whatsapp worden de volgende vragen gesteld bij het maken van een afspraak:

 1. Behoor je tot een kwetsbare groep voor COVID-19?
 2. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
 3. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 4. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 5. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je korter dan 14 dagen geleden contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 6. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Aan de hand van het antwoord op deze vragen wordt bepaald of de afspraak door kan gaan. Wordt één van deze vragen met “Ja” beantwoord? Dan is fysiek contact in principe niet mogelijk. Ben je kwetsbaar of neem je liever niet het openbaar vervoer naar de praktijk? Dan is het dragen van een chirurgisch mondkapje noodzakelijk en kunnen we in overleg bekijken of ik bij je thuis kan komen voor een behandeling.

Is het dragen van een mondkapje verplicht?

Vanwege de check vooraf is het dragen van een mondkapjes niet verplicht, als alle vragen vooraf met “Nee” worden beantwoord. Maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te maken. Zelf zal ik een mondkapje gebruiken als onze gezichten op minder dan een meter van elkaar verwijderd zijn. En ik zal je een mondkapje aanbieden, maar je kunt ook een ander beschermingsmiddel gebruiken.

Hoe gaat het bij binnenkomst in zijn werk?

 • Voorafgaand aan de behandeling neem ik een uitgebreide douche. Ik wil je vragen om vooraf thuis te douchen.
 • Bij binnenkomst wordt er 1,5 meter afstand bewaard en begroeten elkaar zonder de handen te schudden of te knuffelen.
 • Bij de ingang van de praktijk wordt je per poster geïnformeerd over de (hygiëne) maatregelen.
 • Je doet je schoenen uit en wast direct bij binnenkomst je handen met zeep. Je droogt je handen af met een handdoekje die daarna gewassen wordt of met papier. Ook na afloop van de behandeling wassen we onze handen met zeep.
 • Tijdens de intake wordt koffie, thee of water uit een wegwerpbeker gedronken. We houden 1,5 meter afstand en er wordt nogmaals gevraagd naar eventuele klachten / ziekteverschijnselen.
 • We bespreken daarna de werkwijze en jij geeft hierop mondeling je akkoord.

Wat moet ik tevoren weten over de werkwijze tijdens de behandeling?

 • Misschien is het even wennen, dat ik een mondkapje draag bij massages of andere behandelingen, waarbij onze gezichten minder dan een meter afstand van elkaar verwijderd zijn.
 • Ik bied jou ook een mondkapje aan. Je kunt er ook voor kiezen om je hoofd af te dekken met een dunne doek of met een meegebrachte sjaal.
 • Ik werk verder met blote armen en contact met kleding wordt vermeden. Als ik dichtbij je ben praten we zo min mogelijk.

Ik ben blij dat ik iedereen op deze wijze weer kan verwelkomen. Ik besef dat dit beleid best veel gevraagd is, ook van jou. Maar zo zorgen we er samen voor dat iedereen op een verantwoorde manier behandeld kan worden.

ASMR en tantra-rituelen geven beiden een “hoofdorgasme”

Autonomous Sensory Meridian Response of ASMR is een merkwaardig fenomeen. Degenen die het ervaren, beschrijven vaak een tintelend gevoel in de achterkant van het hoofd of de nek, of een ander deel van het lichaam, als reactie op een soort sensorische stimulus. Op Youtube zijn tal van ASMR-video’s te vinden, die vaak ook wat erotisch getint lijken te zijn. Tot nu toe is er nog weinig onderzoek naar gedaan.

Dr. Nick Davis (Manchester Metropolitan University) publiceerde de resultaten van een enquête onder ongeveer 500 ASMR-enthousiastelingen. “ASMR is interessant voor mij als psycholoog omdat het een beetje ‘raar’ is. De sensaties die mensen ervaren, zijn vrij moeilijk te beschrijven, en dat is raar omdat de meeste mensen gewoonlijk vrij goed zijn in het beschrijven van lichamelijke sensaties. Dus we wilden weten of de ASMR-ervaring van iedereen hetzelfde is, en of mensen door hetzelfde soort prikkels worden getriggerd. “

De studie toonde aan dat er een opmerkelijke consistentie is in het effect dat ASMR-video’s hebben. Fluisterende stemmen werkten voor de meerderheid van de mensen, gevolgd door video’s die het gevoel van persoonlijke aandacht geven, heldere geluiden en langzame bewegingen.

ASMR-video’s worden hoofdzakelijk bekeken voor ontspanning, om in slaap te vallen slapen of voor stressreductie. Slechts 5% gebruikt ASMR-media voor seksuele stimulatie, terwijl het algemene beeld is dat het velen te doen is om aantrekkelijke vrouwenstemmen. Dat een groot aantal mensen wordt getriggerd door fluisterende stemmen, duidt erop dat de sensatie verband houdt met intiem zijn met iemand op een niet-seksuele manier. Zeer weinig mensen rapporteerden een seksuele motivatie voor ASMR, het gaat er echt om dat je je ontspannen of kwetsbaar voelt bij een andere persoon”, voegt Davis toe.

“Bij tantra-rituelen richt ik me vaak meer op intimiteit dan op seksualiteit”, aldus Tijs Breuer. “Ik zie veel overeenkomsten tussen tantra-rituelen en ASMR. Zo werk ik ook vaak met zacht stemgeluid, fluisteren en zachtjes blazen in het oor. En net als bij ASMR veroorzaakt vederzachte aanraking vaak eenzelfde tintelende sensatie. De ervaringen van ASMR en tantra kunnen elkaar daarom versterken.”

De Coronacrisis en Social Distancing maakt ons bewust hoe intimiteit helpt bij het vinden van ontspanning en innerlijke rust. Vooral vrijgezellen zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden, om intimiteit te ervaren, ook als er even niemand bij ze in de buurt is. Tantra-rituelen op afstand en ASMR-video’s kunnen dan beiden uitkomst bieden en elkaar aanvullen.

Tijs Breuer organiseert voor MeninTouchNL diverse live en online meetups rondom massage, tantra en ook rond thema’s als ASMR en intimiteit.

Nog even geduld…

21 april 2020 – Update coronavirus Covid-19

De Rijksoverheid heeft bekendgemaakt, dat we nog tot 20 mei 2020 (of langer) moeten wachten, voordat er weer massages gegeven mogen worden. “We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden – alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren – worden verlengd.” 

Ook in de praktijk “Neptunus Wellbeing” van Tijs Breuer geldt, dat er voorlopig nog geen massagebehandeling en lichaamswerk wordt gegeven. Online coaching, wandelcoaching en coaching op locatie is nog wel mogelijk. Daarbij wordt 1,5 meter afstand gehouden en alle eerder aangekondigde voorzorgsmaatregelen blijven gelden.

“Het goede nieuws is, dat ik binnenkort mondkapjes tot mijn beschikking heb”, aldus Tijs Breuer. “Eén van mijn cliënten uit China, die vorig jaar bij mij een aantal retraitedagen heeft gevolgd, heeft mij mondkapjes opgestuurd. Daar ben ik hem heel dankbaar voor, want voor de particuliere sector zijn er nog steeds geen mondkapjes beschikbaar.”

Ook is Tijs verrast, dat er zich nu cliënten melden uit het buitenland, voor online sessies. “Van de week heb ik een online tantra sessie gegeven aan iemand uit New Jersey, Verenigde Staten. Ook begeleid ik momenteel managers in het Verenigd Koninkrijk en in België via online leiderschapscoaching.”

Ondertussen heeft hij niet stilgezeten en heeft hij zijn aanbod verbreed, inspelend op vragen van cliënten. Je vindt nu ook bewegingsoefeningen en meditaties op deze website. En op InsightTimer is deze week de eerste meditatie van Tijs gepubliceerd. Al meer dan 250 mensen hebben deze meditatie beluisterd.