קוד התנהגות לאנשי מקצוע טנטרה

Tijs Breuer מזוהה עם הפלטפורמה TantraWiser, אשר מחויבת לקדם עבודה בהשראת טנטרה וטנטרה בהולנד. במסגרת פלטפורמה זו מאורגנות אינטרוויזיון, השראה ופעילויות הדרכה נוספות לעמיתים.

התמודדות מקצועית עם צורות המגע הכרוכות בעבודה זו דורשת מידה גבוהה של אחריות ומודעות אתית. לכן בתוך פלטפורמה זו א קוד אתי אוגדשט.

מטרת הדבר היא להבטיח מודעות אתית ולהוות נקודת מוצא לדיון כאשר עולות שאלות לגבי התנהלות אתית של איש מקצוע בטנטרה. בנוסף, היא מציעה בהירות ללקוחות או למשתתפים לגבי התנהגות אתית בתוך הטנטרה. הקוד נוסח בצורה כזו שהוא מספק מסגרות שבהן ניתן לבצע עבודה בהשראת טנטרה, ובמקביל משאיר מקום מספיק לגיוון בגישה ובהיצע של אנשי מקצוע בודדים.

כאשר הקוד מקיים סטנדרט אתי גבוה מהחוק, אנשי מקצוע יצטרכו לציית לקוד. אם נראה שהקוד מנוגד לחוק, יש לפרש את הקוד מחדש כדי לעמוד בחוק.

בהצטרפות לקוד ההתנהגות האתי, איש המקצוע מציין כי הוא נוקט יחס מקצועי וכי הוא מסוגל ומוכן לתת דין וחשבון כלפי לקוחות, משתתפים או עמיתים. כמו כן, הוא מאשר כי הוא/היא מהימן בהסכמות והצהרות, וניתן להטיל עליו אחריות על התנהגות במקרה של אי עמידה בכללים הקבועים בקוד ההתנהגות.

הודעות ותלונות

אם אינך מרוצה מהשיטה או מהטיפול, כדאי כמובן לפנות מיד לרופא. ניתן גם לפנות ל- TantraWijzer בתלונות. כאשר TantraWijzer מקבל דיווח על ספק, המדווח יטופל או יועבר לרשות אחרת, בהתאם לאופי הדיווח. תמצא תיאור מפורט יותר כיצד TantraWijzer מטפל בהתראות כאן.

מושגים

טנטרה: הפירוש של טנטרה הוא תנועות הטנטרה הרוחניות ההינדיות והבודהיסטיות והצורות בהשראת ה'ניאו-טנטרה'. בנוסף לטנטרה, תחום עבודה רחב זה יכול להכיל גם היבטים של טאואיזם, פסיכולוגיה, סקסולוגיה, מיינדפולנס, העצמה, שמאניזם, יוגה וכו'.
מקצועי טנטרה: אדם או ישות משפטית אשר כמקצוע מציע מפגשי טנטרה ו/או הכשרה, או אשר שואב השראה מקצועית ממסורת או פילוסופיה של טנטרה.
לקוח/משתתף: אדם המשתמש או מעוניין לעשות שימוש בשירותיו של איש מקצוע טנטרה בתשלום.
מפגש/הדרכה: המונח 'מפגש' יכול לתאר מספר שיטות הוראה במסמך זה ויש לקרוא אותו במובן הרחב של המילה. זה יכול להיות מפגש אישי, מפגש קבוצתי, הדרכה או סדנה, ריטריט וכו'.

קוד התנהגות אתית

1. איש המקצוע הטנטרי

1.1 - טנטרה היא יותר דרך חיים מאשר מקצוע. איש מקצוע הוא בעיקר טנטריקה ומתרגל את מה שהוא/היא מלמדים או מעביר ללקוחות או לסטודנטים.

1.2 – לאיש מקצוע טנטרה יש חזון ברור מה המשמעות של טנטרה עבורו, אילו היבטים בעבודתו הם טנטריים, ואילו היבטים מגיעים משיטות/צורות/מסורות אחרות/וכו'.

1.3 – איש המקצוע בטנטרה מודע לגבולות האיכויות, הידע והכישורים שלו ולוקח זאת בחשבון בעת ​​קבלת לקוחות חדשים, או השלמת מפגש/סדנה/וכו'.

1.4 – איש המקצוע מציע רק שיטות וצורות עבודה בהן הוא/היא כשיר מספיק. בהתאם לשיטת העבודה ניתן לקבל יכולת זו על בסיס השכלה (מוסמך), ניסיון אישי, הכשרה וכו'.

1.5 – איש מקצוע טנטרה עובד בצורה היגיינית.

1.6 - הוא/היא אינו תחת השפעת סמים או משכרים במהלך הפגישה ואינו מטפל בלקוחות תחת השפעה.

1.7 – איש המקצוע אינו דוחה לקוחות או משתתפים על בסיס גזע, מוצא, אמונה, מיניות או כל גורם אחר העלול להיחשב מפלה. הערכת ההתאמה להשתתף במפגש או בסדנה, על סמך ניסיון או התאמה לתוכן הסדנה, היא באחריותו המקצועית של הספק.

2. גבולות וגבולות במהלך מפגש

2.1 – איש המקצוע תמיד מציע ללקוחות את האפשרות לבחור אם להשתתף או לא להשתתף בפעילות או אינטראקציה. לקוח לעולם אינו מחויב להשתתף ולא ייאלץ לעשות זאת בשום אופן.

2.2 – לפני מפגש או אימון נקבע מה הם גבולות האינטראקציה באותו רגע. מגבלות אלו מכובדות לאורך כל הפגישה/האימון. זה כולל נגיעה או אי נגיעה בחלקי גוף מסוימים במהלך הפגישה, או הגבלת האפשרות למגע אינטימי בין המשתתפים במהלך הסדנה.

2.3 - במסלול ארוך יותר, למשתתף יש את המרחב לסקור או להגדיר מחדש את גבולותיו כדי לתמוך בהתפתחות שלו.

2.4 – במהלך פגישה לא ניתן להרחיב את המגבלות שנקבעו, לא לבקשת הלקוח ולא לבקשת איש המקצוע. למשל, כאשר עולה הרצון לקבל עיסוי נרחב יותר ממה שנדון. רצון זה יכול לבוא לידי ביטוי לאחר מכן, ולאחר מכן הלקוח ואישת המקצוע יכולים לקבוע באופן עצמאי האם הדבר רצוי בפגישת מעקב.

2.5 – כאשר הלקוח או איש המקצוע מעוניינים להצר את הגבולות במהלך פגישה, הדבר נעשה בכל עת.

2.6 – כאשר צורת עבודה כוללת מגע פיזי של ממונה, מגע זה מתרחש ממגע מודע, הוא מתאים למצב ומכוון להתפתחות הלקוח או המשתתף.

2.7 – במהלך מפגש, סדנה או מסלול, מובנים רגעים שבהם לקוח או משתתף נותן הסכמה בעל פה ו/או בכתב לכניסה למגע פיזי.

3. הקשר המקצועי: חלוקת תפקידים ומאזן כוחות

3.1 – איש מקצוע בטנטרה מכוון בכל המקרים לרווחת הלקוח או המשתתף ופועל לקידום רווחה זו ולא לגרום כל נזק.

3.2 – איש המקצוע שעובד בקבוצה מודע להשפעה של דינמיקה קבוצתית וללחץ חברתי (מרומז) שניתן לחוש.

3.3 – איש המקצוע מודע ליחסי הכוחות הנוצרים בין איש מקצוע או מורה ללקוח. הוא/היא לא ינצל לרעה את מאזן הכוחות הזה בשום צורה.

3.4 – איש המקצוע בטנטרה מאשר שלא לספק את צרכיו האישיים/רגשיים/אירוטיים באמצעות לקוחות. פגישה היא ותמיד נשארת ממוקדת בפיתוח הלקוח.

3.5 – עד שלושה חודשים לפחות לאחר הפניה המקצועית האחרונה, איש המקצוע אינו נכנס לקשר אינטימי או מיני עם לקוח לשעבר.

3.6 – כאשר נובעת משיכה אישית מבעל המקצוע ו/או מהלקוח, הדבר נדון (אפשר בפיקוח מקצועי) במטרה לשמור על המסגרות המקצועיות ברורות.

4. שדה הטנטרה

4.1 – איש המקצוע שואף לגישה אינטגרלית לשאלות הלקוח ובמידת הצורך מעורר תקשורת והשתלבות עם טיפול או רפואה רגילים.

4.2 - הוא לוקח בחשבון את בריאותו של הלקוח וכל התוויות נגד לטיפול.

4.3 – למקצוען הטנטרה יש גישה פתוחה לעמיתים, מוכן ללמוד מאחרים ולהקשיב לביקורת ולהצעות.

4.4 – כאשר יש ספק לגבי התנהלות אתית של עמית, אנשי מקצוע המנויים על קוד זה יכולים לפנות זה לזה בצורה חיובית ובונה. במידת הצורך, תוכל ליצור קשר עם TantraWijzer לשיחה זו.

4.5 – איש המקצוע פתוח לפיקוח עמיתים או לפיקוח עם/מקולגות.

4.6 – אין הוא/היא מבקשים להתחרות בבעלי מקצוע אחרים או להשתלט על לקוחות.

4.7 – איש המקצוע בטנטרה מכיר את יכולותיו, ומפנה כאשר אלו אינן מספיקות לבקשת הלקוח.

4.8 – בעל המקצוע מדבר במישור הציבורי והפרטי על העבודה (התחום) בצורה מכבדת וישרה ומקיים את הקוד האתי.

5. קונפליקטים, נגישים בגלוי

5.1 – במקרה של סכסוך עם לקוח או עמית, איש המקצוע בטנטרה מוכן לתווך, או לחפש אמצעים אחרים לפתרון הסכסוך.

5.2 – כאשר נוצר סכסוך בין לקוח לאיש מקצוע, המטרה היא למצוא פתרון המועיל לשני הצדדים. יש להקדיש תשומת לב מספקת הן לסיפור הלקוח והן לאחריותו של איש המקצוע.

5.3 – אם נראה כי בעל מקצוע פעל בגנאי, הוא/היא ערוך לעבור הכשרה נוספת או פיתוח על מנת למנוע פעולה כזו בעתיד.