תשלום

כשאתה עובר באינטרנט מודול פגישות לקבוע תור, ניתן לשלם מראש מיד או במועד מאוחר יותר. גם אם קבעתם תור באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת טקסט או ווטסאפ, תוכלו לשלם עבור הפגישה או הטיפול מראש באמצעות אחד מקישורי התשלום למטה (באמצעות Stripe).

אתה יכול להשתמש באמצעי תשלום אלה.

להלן תמצא קישור תשלום הניתן להתאמה אישית עבורו "טיפול ברווחת נפטון". התאם את הסכום המוצע של €100,00 בעצמך.

פס קישור תשלום הניתן להתאמה אישית עבור "טיפול ברווחת נפטון"