Contra-indicaties

Wanneer is een massage niet verstandig?

Tijdens de kennismaking of voorafgaand aan de massage vraag ik altijd naar klachten en wensen. Bij de volgende contra-indicaties is een massage niet of minder aan te raden.

 • Bij hartklachten, hoge/lage bloeddruk, diabetes, chemokuur en bepaald medicijngebruik is overleg met een huisarts noodzakelijk..
 • Open wonden, uitslag en huidinfecties worden tijdens een massage vermeden.
 • Direct na de maaltijd wordt geen buikmassage gegeven (gelieve de maaltijd 1 uur te laten verteren voorafgaand aan de massage).
 • Bij vergevorderde zwangerschap; behandeling alleen na overleg met de arts of verloskundige).
 • Bij koorts, griep, besmettelijke ziektes en direct na een operatie wordt er niet gemasseerd.  Maak dan een afspraak op een later tijdstip.
 • Er wordt geen voetmassage gegeven bij (voet)schimmel, kalknagels, eczeem of open wratten op de voet(en).

 

hot stone massage

 

Hot stone massages zijn  in bepaalde situaties niet gewenst:

 • Bij koorts, zonnebrand en een hoge buitentemperatuur wordt geen hot-stone massage gegeven.
 • Bij zwellingen, bloeduitstortingen, aderontsteking of spataderen worden op deze plekken geen stenen gelegd.
 • Bij zware beharing word wel met stenen behandeld, maar word zachtjes gemasseerd (i.v.m. haarwortelzakjes ontsteking, Folliculitis-pili).
 • Bij menstruatie, zwangerschap, ouderen en een overgevoelige of gekwetste huid  worden stenen op een lage temperatuur gebruikt.
 • Mensen met kanker kunnen beter geen hotstone massage ondergaan i.v.m. de stimulerende werking op het lymfesysteem, dit zou uitzaaiingen kunnen bevorderen.
 • Mensen die niet tegen grote temperatuurverschillen kunnen, die moeilijk kunnen transpireren of die niet in de sauna mogen wordt een hot-stone massage ontraden.