Rozmowa wstępna


Zanim spotkasz trajektoria coachingu zaczyna się, poznajemy się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Co to jest rozmowa kwalifikacyjna do programu coachingowego?

Podczas tej rozmowy możesz porozmawiać o temacie, problemie lub wyzwaniu, nad którym chcesz pracować. Trener powie Ci też coś o sobie. Na przykład Tijs Breuer zawsze opowiada coś o swojej metodzie pracy i różnych formach coachingu, które może zastosować. Dzięki temu masz wrażenie, czy trener Ci odpowiada, czy czujesz się znajomo i czy wystarczy kliknięcie.

Może się okazać, że w trakcie rozmowy okaże się, że Twoje życzenie można lepiej spełnić treningiem, formą terapii lub np. pracą z ciałem. W takim przypadku trener Cię skieruje.

Jak mogę przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej możesz zastanowić się nad następującymi pytaniami:

  • Jaka jest twoja sytuacja teraz, w domu, w pracy, w twoim związku?
  • Z czego jesteś zadowolony, az czego mniej zadowolony?
  • Co chciałbyś zmienić?
  • Jaki jest Twój cel w procesie coachingu?
  • Jak chcesz, aby Twoja sytuacja wyglądała po procesie?

Tijs Breuer: Często pytam, dlaczego tu jesteś, jaki był twój konkretny powód? Ale chcę też wiedzieć, czy byłeś wcześniej w podobnych sytuacjach. I jak długo wpadasz na te rzeczy. Być może otrzymałeś już wcześniej pomoc lub sam podjąłeś działania, aby zmienić sytuację. Wtedy jestem ciekawa, czego już próbowałeś i co było dla Ciebie przydatne lub skuteczne. Jako coach staram się odkrywać schematy i podobieństwa między Twoją pracą a sytuacją prywatną. Ciekawi mnie też Twoje życie emocjonalne.

Cel

Wspólnie opisujemy Twój cel w procesie coachingu. Możesz chcieć omówić ten cel w pracy lub ze swoim partnerem. Po tym być może będziesz musiał dostosować cel. W ten sposób staje się coraz bardziej jasne, jak chcesz się rozwijać w nadchodzącym okresie i jaki wkład może w to wnieść proces coachingu.

Poproś

Jeśli Twój pracodawca zwróci koszty procesu coachingu, zostanie sporządzona wycena, którą możesz przekazać swojemu przełożonemu lub działowi HRM. Opisuje, czego Ty i klient możecie oczekiwać od procesu coachingowego. Na przykład szacowany czas trwania procesu, częstotliwość rozmów, koszty, sposób pracy i kilka praktycznych ustaleń. Gdy wycena zostanie podpisana przez Ciebie, Twojego przełożonego lub innego klienta, przystąpimy do pracy.

Rozmowa trójstronna

Czasami organizujemy „potrójne spotkanie”, w którym obecny jest Twój menedżer lub ktoś z HRM. Lub ze swoim (życiowym) partnerem. Wycena jest następnie sporządzana lub dostosowywana na podstawie tej rozmowy.