Beleid COVID-19

Sinds 1 mei 2020 is er nieuw beleid in de praktijk Neptunus Wellbeing om veilig te kunnen werken en te voorkomen dat het coronavirus (COVID-19) zich verspreidt. Dit beleid is gebaseerd op de richtlijnen voor contactberoepen van het RIVM (geplubliceerd op 7 mei 2020) en de “Leidraad verantwoord masseren in de 1,5 meter samenleving” (opgesteld door NGS, de branchevereniging voor sport- en wellnessmasseurs).

Vanaf 11 mei 2020 zijn alle behandelingen weer mogelijk, dus ook massages. Nu er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn, is de praktijk volledig toegerust op de 1,5 meter samenleving. Uiteraard wordt er alleen gewerkt als zowel ik als jij geen klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts. Ik wil je vragen om mijn nieuwe huisregels in acht te nemen wanneer je langs komt voor een behandeling (zie hieronder).

Uiteraard blijven de hygiënemaatregelen van kracht:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Zit met je handen niet aan je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Hoest of nies in je elleboog.

Nieuw is de gezondheidscheck, die de behandelaar bij zichzelf en bij cliënten doet. Met een gezondheidscheck wordt bedoeld dat voor het aangaan van de dienstverlening altijd wordt gecheckt of de behandelaar gezond is en of de cliënt geen klachten heeft die passend zijn bij het nieuwe coronavirus.

Er zijn maatregelen voor:

 • inrichting en hygiëne van de praktijkruimte
 • het maken van een afspraak
 • kwetsbare groepen
 • communicatie en voorlichting
 • gezondheidscheck behandelaar
 • procedure bij binnenkomst
 • werkwijze tijdens de behandeling
 • na de behandeling

Inrichting en hygiëne van de praktijkruimte

 • Voorafgaand aan elke behandeling wordt de entree en de praktijkruimte gereinigd en ontsmet. Er wordt altijd 30 minuten tussentijd ingepland zodat hiervoor voldoende tijd beschikbaar is.
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van een wachtruimte. Het toilet en de douche worden dagelijks schoongemaakt en ontsmet. Cliënten wordt gevraagd tevoren thuis te douchen.
 • Voorkomen wordt dat cliënten elkaar tegenkomen.
 • Voor het serveren van koffie, thee en water wordt gebruik gemaakt van wegwerp bekertjes.
 • De massagetafel of massagemat is voorzien van een schoon hoeslaken (gewassen op 60 graden), face cover (1 time used) en een schone handdoek.
 • Er zijn twee manden aanwezig: voor de gebruikte wegwerpmaterialen en voor het gebruikte linnengoed.
 • De behandelruimte wordt geventileerd tussen de behandelingen door.
 • De etherische olie die wordt verstuifd, heeft een aanvullende desinfecterende werking.
 • Mocht je voor, tijdens of na de behandeling oppervlaktes aanraken, dan worden deze oppervlaktes direct met een zeepoplossing gereinigd.
Deze poster hangt bij de ingang van de praktijkruimte

Het maken van een afspraak

Je kunt een afspraak maken via de website, per e-mail, in een telefoongesprek of via sms / whatsapp. In alle gevallen wordt gecheckt of je tot een kwetsbare groep voor COVID-19 behoort en of er een kans is dat je besmet bent met het COVID-19 virus. Dit laatste gebeurt aan de hand van de volgende vragen:

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Ik maak op basis van het antwoord op deze vragen of het telefonische voorgesprek de gezondheidscheck om te bepalen of je behandeld kan worden en of de afspraak door kan gaan.

Kwetsbare groepen

Sommige mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden als ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is. Geadviseerd wordt aan deze groepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. De volgende mensen behoren tot een kwetsbare groep voor COVID-19:

1. Mensen van 70 jaar en ouder.

2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met één van de onderliggende aandoeningen:

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
 • Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben.
 • Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.
 • Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.
 • Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
 • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
 • Mensen met ernstige leverziekte.
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Twijfel je of je tot een kwetsbare groep behoort of neem je liever niet het openbaar vervoer naar de praktijk? Dan is het dragen van een chirurgisch mondkapje noodzakelijk en kunnen we in overleg bekijken of ik bij je thuis kan komen voor een behandeling.

Wordt één van de vragen met ” Ja” beantwoord, maar is behandeling in de vorm van spoedzorg toch noodzakelijk, dan is dit mogelijk met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder een chirurgisch mondkapje.

Communicatie en voorlichting

 1. Zowel bestaande als nieuwe klanten worden geïnformeerd over de richtlijnen die aangehouden moeten worden in de praktijk. Dit gebeurt zowel op de website als per e-mail in de afspraakbevestiging.
 2. Voorafgaand aan de afspraak worden enkele vragen over je gezondheid gesteld (via e-mail, telefonisch of via whatsapp). Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of de afspraak kan plaatsvinden.
 3. Bij de ingang van de praktijk word je per poster geïnformeerd over de (hygiëne) maatregelen.
 4. Je wordt erop gewezen dat, indien zij onverhoopt een andere bezoeker tegenkomen, zij worden geacht 1,5 meter afstand aan te houden.

E-mail met bevestiging

Je ontvangt via de e-mail een bevestiging van onze afspraak. Daarin is o.a. opgenomen: de hygiënevoorschriften (geen handen schudden, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes); het verzoek om te melden wanneer er tussentijds verschijnselen optreden; het verzoek om alleen te verschijnen op de afspraak en om thuis gebruik te maken van de douche en het toilet.

Gezondheidscheck behandelaar

Elke dag zal ik een ‘gezondheidscheck’ bij mezelf uitvoeren. Ik stel mezelf daarbij de volgende vragen:

 1. Heb ik de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb ik op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb ik het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb ik een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben ik in thuisisolatie omdat ik direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  Wanneer één van bovenstaande vragen met JA wordt beantwoord dan gaat de behandelaar niet aan het werk. Het werk wordt uitgesteld tot totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

Procedure bij binnenkomst

 • Voorafgaand aan de behandeling neem ik een uitgebreide douche. Ik wil je vragen om vooraf thuis te douchen.
 • Bij binnenkomst wordt er 1,5 meter afstand bewaard en begroeten elkaar zonder de handen te schudden of te knuffelen.
 • Je doet je schoenen uit en wast direct bij binnenkomst je handen met zeep. Je droogt je handen af met een handdoekje die daarna gewassen wordt of met papier.
 • Tijdens de intake wordt koffie, thee of water uit een wegwerpbeker gedronken. We houden 1,5 meter afstand en er wordt nogmaals gevraagd naar eventuele klachten / ziekteverschijnselen.
 • We bespreken daarna de werkwijze en jij geeft hierop mondeling je akkoord.

Werkwijze tijdens de behandeling

 • Door een goede gezondheidscheck (door klant én medewerker) en het nemen van de verder beschreven maatregelen, is geen extra persoonlijke bescherming zoals mondkapje, schort of handschoenen verplicht. Uit extra voorzorg zal ik in de meeste gevallen, bij massages of behandelingen waarbij onze gezichten dichtbij elkaar zijn, toch een chirurgisch mondkapje (type IIR) dragen.
 • Ik bied jou ook een mondkapje aan, echter dergelijke bescherming is niet verplicht. Je kunt er ook voor kiezen om je hoofd af te dekken met een dunne doek of met een meegebrachte sjaal.
 • Ik was mijn handen alvorens de behandeling start. Ik smeer daarna mijn handen in met massage-olie, die geen leefomgeving is voor virussen.
 • Ik werk verder met blote armen en contact met kleding wordt vermeden. Als ik dichtbij je ben praten we zo min mogelijk.

Na de behandeling

 • We wassen beiden opnieuw de handen met zeep en drogen de handen af met een handdoekje die daarna gewassen wordt of met papier.
 • Ik neem na afloop van iedere behandeling een uitgebreide douche.
 • In de praktijkruimte wordt na vertrek van de cliënt alle gebruikte en aangeraakte objecten gereinigd met water en zeep. Deurklinken, trapleuningen, stoelen en tafels worden dus meerdere keren per dag schoongemaakt.
 • Na de laatste klant wordt de hele behandelruimte, het toilet en de doucheruimte schoongemaakt. De gedragen kleding wordt in de wasmand gedeponeerd. Al het vuile linnengoed wordt verwisseld en op minimaal 60° gewassen.

Tenslotte

Ik ben blij dat ik iedereen op deze wijze (binnenkort) weer kan verwelkomen. Ik besef dat dit beleid best veel gevraagd is, ook van jou. Maar zo zorgen we er samen voor dat iedereen op een verantwoorde manier behandeld kan worden.